29.01.2018 Powodzie: strzeżcie zatrucia tlenkiem węgla

Znacznik powódź Sekwana osiągnęła szczytprzy wysokości 5,84 m . Zacznie się jego spadek, który będzie powolny.

Tymczasem niektóre domy, konieczne może korzystać z niektórych urządzeń, takich jakgeneratora, pompy wewnętrznego, kemping piece, do cztery , kosza, o grilla, zakres , ogrzewaniu budowlanych lub do ogrzewania lub do zatrzymania wilgoci wewnątrz swojego domu lub w piwnicy.

bezwonną bezbarwne

urządzenia te uwolnienie tlenku węgla . Jest bezwonny i bezbarwny gaz, który może spowodować śmiertelne zatrucie.

Tlenek węgla powoduje bóle głowy, nudności, zawroty głowy, zaburzenia widzenia.

Co zrobić w przypadku wystąpienia objawów?

Jeżeli jedno z powyższych urządzeń jest stosowane i jeden z wcześniejszych objawów wystąpił w kilku osób w tym samym pokoju, ważne jest, aby natychmiast zadzwonić lub ogień : 18, lub EMS : 15.

Konieczne jest również przewietrzyć pomieszczenie i ewakuować miejsce , aby ograniczyć ryzyko zatrucia. Tlenek węgla to gaz, który bardzo szybko dyfunduje do środowiska i może być śmiertelny w bardzo krótkim czasie.