6000 Dzieci niepełnosprawnych nadal niezdolnych do powrotu

Krajowa federacja stowarzyszeń służących uczniom niepełnosprawnym (Fnaseph) szacuje od 5000 do 6000 liczby studentów, których nie można zapisać w tym roku , Podczas gdy rząd planował utworzyć 1500 indywidualnych asystentów akademickich (AVSI) na początku roku szkolnego 2012, te stanowiska jeszcze nie istnieją. Nawet jeśli dystrybucja ma być wykonana w tym miesiącu w różnych akademiach, w razie potrzeby, rekrutacja powinna nastąpić później.

Dziś ministerstwo chce, aby pozycja AVSI stała się "prawdziwym zawodem, zorganizowanym. "W tym sensie" refleksja zrzeszająca wszystkich aktorów społeczności edukacyjnej, upośledzenie i medyczno-społeczne "powinna zostać szybko uruchomiona, aby profesjonalizować tę funkcję akompaniatora.

W tym samym czasie, pomocnicy indywidualnego życia szkolnego to osoby z tytułem licencjata i motywowane pomocą, jaką mogą wnieść do tych młodych studentów. Ale korzystają tylko z 60-godzinnego treningu. Nie można wiele nauczyć się pracy jako opiekuna.

Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w tym roku 227 000 dzieci niepełnosprawnych zostało wykształconych w zwykłych szkołach. Prawo do nauki wzmocnione ustawą z 11 lutego 2005 r.