Mężczyźni przeprowadzenie oceny układu sercowo-naczyniowego jest wymagane od 40 lat

Główny słaby punkt mężczyzn na poziomie fizycznym? Układ sercowo-naczyniowy. Ostatnie badanie pod tytułem Mona Lisa (National Monitoring of Arterial Risk) potwierdza to bardzo wyraźnie.

W tej dziedzinie mężczyźni mają gorsze wyniki niż kobiety. Oczywistym przykładem jest wysokie ciśnienie krwi: 53% mężczyzn w wieku od 35 do 74 lat cierpi (wobec 40% kobiet)

Sprawdzić ciśnienie, cholesterol ...

stąd znaczenie. rozpocząć monitorowanie jak najszybciej czynników ryzyka, takich jak wysokie ciśnienie krwi, cholesterol, poziom glukozy we krwi, palenie tytoniu, nadwaga ...

a kontrola tych parametrów co dwa lub trzy lata (jeśli wyniki są normalny), jest zalecane.

Jeżeli usterka

w przypadku wystąpienia nieprawidłowości (na przykład poziom cholesterolu jest wyższy od 3 gramów na litr), konsultacji z kardiolog jest zalecane.

the egzaminy na praktykę

Dwa egzaminy umożliwiają zbadanie: testu wysiłkowego i ultradźwięków naczyniowych. To odnawia się co pięć lat, jeżeli wyniki pokazują zdrowe tętnice, co dwa lata, gdy pojawią się pierwsze objawy zwężenie.

Coronary CT nie jest zalecana

A korony skanowania jest czasami przepisywane. Ale ta technika nie została jeszcze zatwierdzona naukowo. Dlatego nie jest to obecnie zalecane.