Ciąża: anty-nudności nie są szkodliwe

, aby przezwyciężyć nudności, często rano, wpływając na kobiety w ciąży, zazwyczaj w ciągu pierwszych trzech miesięcy, istnieje kilka rozwiązań: Stosowanie leków przeciwhistaminowych, do witaminy B6. Ale czasami to nie wystarcza. W związku z tym proponuje się przepisywanie środków przeciw nudnościom opartych na metoklopramidzie. Jednak dane dotyczące bezpieczeństwa tego typu leku były ograniczone.

Badanie duński *, opublikowane w JAMA16 października 2013, zaangażowany jest więcej niż jeden milion kobiet w ciąży, 40 000 wzięło środek przeciw nudnościom oparty na metoklopramidzie. Nie ma dowodów na poronienie, przedwczesne porody, niską masę urodzeniową lub zahamowanie wzrostu u kobiet, które stosowały ten lek.

Tak więc, oprócz boli serce, nie ma sensu być złej krwi.

* „metoklopramid w ciąży i major Wrodzone wady rozwojowe płodu i ryzyka śmierci”.