Preparaty dietetyczne: uważać

Leki Weight Loss, mieszanek. Nieufność

To przypomina istniejące zakazy mieszania (produkty przygotowane w zakładach chemicznych i farmaceutycznych na bazie takich jak herbat ziołowych, wywary itp)
one zawierać niebezpieczne produkty, takie jak leki zawierające środki anorektyczne niezgodnie z ich dopuszczenie do obrotu (MA): .. amfetamina, benflurorex, klobenzoreks, amfepramon itp

to wymienia wycofanie z rynku kilku leków wymienionych w nadwagę lub otyłość z powodu ich niekorzystnego wpływu na zdrowie:

  • Sibutramina (ciśnienie krwi)
  • Rymonabantu (psychiatryczna)

dieta Rośliny, produkty sprzedawane w internecie : między działaniami niepożądanymi a podrabianiem

ANSM zmienia zakaz stosowania niektórych roślin rzekomo obniżających ciężkie działania niepożądane, takie jak efedryna. Wszystkie te rośliny nie mogą być importowane. Farmaceuci muszą je usunąć z każdego przygotowanego preparatu w aptece.

Wreszcie, nie kupuj w Internecie. Agencja ostrzega opinię publiczną przed wszelkimi działaniami marketingowymi, za pośrednictwem Internetu, dotyczącymi preparatów, których celem jest utrata wagi i zwalczanie podróbek. To potwierdza, że ​​leczenie otyłości lub nadwagi dowodzi korzystne, jeśli jest ona oparta na wielodyscyplinarnym pomocy medycznej.

(Naciśnij ANSM z dnia 18 lipca 2012)